Instrukcje obsługi zasilaczy

Instrukcja uruchomieniowa dla zasilaczy dogniazdkowych

Przeznaczenie: Urządzenie przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych z sieci 110-230V AC.

Przygotowanie do pracy i użytkowanie:

 1. Podłącz wtyk do odpowiedniego gniazda w zasilanym urządzeniu.
 2. Podłącz zasilacz do gniazda 110-230V AC.
 •  

Środki ostrożności:

 1. Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
 2. Do urządzeń podłączalnych, gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 3. Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych w pobliżu.
 4. Możliwość wystąpienia niegroźnego porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii urządzenia. Nie rozbieraj, nie naprawiaj, nie modyfikuj urządzenia ani nie dotykaj jego wnętrza.
 5. Nie rozbierać obudowy.
 6. W zasilaczu nie ma elementów w tym także bezpieczników które mogą być wymieniane przez użytkownika.
 7. Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczach nawet po kilku minutach od jego wyłączenia.
 8. Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta.
 9. Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub dziwne dźwięki.

Instrukcja uruchomieniowa dla zasilaczy na szynę DIN

Przeznaczenie: Urządzenie montowane na szynie DIN przeznaczone do zasilania urządzeń w obiektach przemysłowych.

Przygotowanie do pracy i użytkowanie:

 1. Zamontować zasilacz na szynie DIN.
 2. Podłączyć przewody zasilające oraz wyjściowe do odpowiednich gniazd.
 3. Włączyć zasilanie.
 •  

Środki ostrożności:

 1. Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
 2. Urządzenie musi być zasilane z gniazda sieciowego z przyłączonym obwodem ochronnym.
 3. Do urządzeń podłączalnych, gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 4. Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczach nawet po kilku minutach od jego wyłączenia.
 5. Możliwość obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym – nie dotykać zacisków gdy jest włączone zasilanie.
 6. Chronić urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub płynów – grozi porażeniem i uszkodzeniem urządzenia.
 7. Nie przesłaniać otworów wentylacyjnych – grozi uszkodzeniem urządzenia.
 8. Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo-telewizyjnych umieszczonych w pobliżu.

Instrukcja uruchomieniowa dla zasilaczy impulsowy typu zamkniętego (rodziny: RS, LRS)

Zasilacze impulsowe typu zamkniętego posiadają metalową lub plastikową obudowę zakrywającą jego wewnętrzne układy i są przeznaczone do montażu wewnątrz obudowy systemu końcowego. Zasilacze typu zamkniętego Mean Well obejmują dwie różne grupy zasilaczy, z wbudowanym wentylatorem oraz bez wbudowanego wentylatora, w zależności od ich mocy znamionowej lub koncepcji projektu.

Montaż:

 1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć system od urządzenia. Należy się upewnić, że nie może on być podłączony ponownie przypadkowo!
 2. Należy zapewnić odpowiednią odległość pomiędzy śrubami montażowymi i wewnętrznymi komponentami zasilaczy. Odnieś się do ilustracji obudowy w specyfikacjach, żeby sprawdzić maksymalną długość śrub montażowych.
 3. Kierunek montażu inny niż standardowy lub praca w wysokiej temperaturze otoczenia może podnieść wewnętrzną temperaturę podzespołów i wymagać zmniejszenia prądu wyjściowego. Optymalny kierunek montażu oraz krzywa ograniczenia wartości prądu znajdują się w specyfikacjach.
 4. Wentylator i otwory wentylacyjne nie mogą być zakryte. Należy zapewnić odległość 10-15cm między zasilaczem i źródłami ciepła.
 •  

Środki ostrożności:

 1. Ryzyko porażenia prądem oraz zagrożenia energetycznego. Wszystkie awarie powinny zostać sprawdzone przez wykwalifikowanych serwisantów. Nie należy otwierać obudowy zasilacza!
 2. Do urządzeń podłączalnych, gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 3. Nie należy montować zasilaczy w miejscach o dużej wilgotności lub blisko wody.
 4. Nie należy montować zasilaczy w miejscach o dużej temperaturze otoczenia lub blisko źródeł ognia. Maksymalna temperatura otoczenia określona jest w specyfikacjach.
 5. Prąd wyjściowy oraz moc wyjściowa nie mogą przekraczać wartości znamionowych podanych w specyfikacjach.
 6. Uziemienie (FG) musi być podłączone do uziemienia.
 7. Wszystkie zasilacze MW zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami kompatybilności elektromagnetycznej, raporty z testów dostępne są na życzenie. Ponieważ zasilacze te są urządzeniami montowanymi wewnątrz obudowy innych systemów, po zintegrowaniu ich z danym systemem charakterystyka elektromagnetyczna systemu końcowego musi być zweryfikowana ponownie.